Irisean

  • Am Bàrd (1901–1902, mìosachan)
  • Guth na Bliadhna (1904–1925, ràitheachan)
  • Alba (1908–1909, iris sheachdaineach)
  • An Sgeulaiche (1909–10 mìosachan, 1910–11 ràitheachan)
  • An Ròsarnach (1917, 1918, 1921, 1930, bliadhnachan)